Bariery podatkowe

Lista barier związanych z: Akcyza

 • Akcyza281.

  Ubytki ponadnormatywne powstałe podczas...

  Ubytki ponadnormatywne powstałe podczas tłoczeń wyrobów energetycznych rurociągami przesyłowymi dalekosiężnymi. Na podstawie obowiązujących...

  czytaj więcej
 • Akcyza282.

  Obowiązek przesyłania kopii deklaracji...

  Obowiązek przesyłania kopii deklaracji akcyzowej Naczelnikowi UC właściwemu ze względu na miejsce położenia składu podatkowego.

  czytaj więcej
 • Akcyza283.

  Obowiązek składania oświadczeń o przeznaczeniu...

  Obowiązek składania oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego.

  czytaj więcej
 • Akcyza284.

  Obowiązek pisemnego powiadamiania UC

  Obowiązek pisemnego powiadamiania UC o planowanym wyprowadzeniu wyrobów akcyzowych (z wyjątkiem sprzedaży wyrobów zwolnionych z akcyzy ze względu...

  czytaj więcej
 • Akcyza285.

  Relatywnie niska ranga prawna "Instrukcji...

  Relatywnie niska ranga prawna "Instrukcji systemu EMCS".

  czytaj więcej
 • Akcyza286.

  Opłata paliwowa jako danina odrębna od...

  Opłata paliwowa jako danina odrębna od akcyzy.

  czytaj więcej
 • Akcyza287.

  Wprowadzenie zmiany wzoru potwierdzenia zgłoszenia...

  Wprowadzenie zmiany wzoru potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego (AKC-PR).

  czytaj więcej
 • Akcyza288.

  Właściwy naczelnik urzędu celnego na wniosek...

  Właściwy naczelnik urzędu celnego na wniosek podmiotu zainteresowanego obowiązany jest do wydania zaświadczenia, że dany podmiot jest podmiotem zarejestrowanym...

  czytaj więcej
 • Akcyza289.

  Zwolnienie z akcyzy paliw silnikowych i paliw...

  Zwolnienie z akcyzy paliw silnikowych i paliw opałowych przekazywanych do badań naukowych i badań związanych z jakością wyrobów. W chwili obecnej...

  czytaj więcej
 • Akcyza290.

  Obowiązek składania oświadczenia o ilościach...

  Obowiązek składania oświadczenia o ilościach i sposobie wykorzystania energii elektrycznej.

  czytaj więcej
 • Akcyza291.

  Sumowania norm ubytków transportowych.

  Sumowania norm ubytków transportowych.

  czytaj więcej
 • Akcyza292.

  Prowadzenie ewidencji dokumentów handlowych...

  Prowadzenie ewidencji dokumentów handlowych towarzyszących przemieszczaniu wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy,...

  czytaj więcej
 • Akcyza293.

  Konieczność wykazywania nadwyżki wpłat...

  Konieczność wykazywania nadwyżki wpłat do rozliczenia w deklaracji AKC-4. W polu 34 deklaracji AKC-4 należy wykazywać kwotę „Nadwyżki wpłat...

  czytaj więcej
 • Akcyza294.

  Rygory formalne związane z prowadzeniem...

  Rygory formalne związane z prowadzeniem ewidencji akcyzowych przez podmioty obracające wyrobami zwolnionymi z akcyzy, konsekwencje błędów ewidencyjnych...

  czytaj więcej
 • Akcyza295.

  Uproszczenie procedury zwrotu wyrobów akcyzowych...

  Uproszczenie procedury zwrotu wyrobów akcyzowych zwolnionych oraz możliwości zmiany miejsca dostarczenia wyrobów zwolnionych. W chwili obecnej procedura...

  czytaj więcej
 • Akcyza296.

  Brak możliwości fizycznego składowania...

  Brak możliwości fizycznego składowania tego samego wyrobu, o różnym statusie akcyzowym w tym samym czasie w jednej pojemności magazynowej (zbiorniku)....

  czytaj więcej
 • Akcyza297.

  Nadmiar dokumentów urzędowych

  Nadmiar dokumentów urzędowych składanych w celu uzyskania różnego rodzaju zezwoleń, decyzji itp. wydawanych przez organy celne.

  czytaj więcej