Bariery podatkowe

282.

Obowiązek przesyłania kopii deklaracji akcyzowej Naczelnikowi UC właściwemu ze względu na miejsce położenia składu podatkowego.
Obowiązek przesyłania kopii deklaracji akcyzowej Naczelnikowi UC właściwemu ze względu na miejsce położenia składu podatkowego.
Art. 21 ust. 4 UPA.
Przedsiębiorca powinien mieć obowiązek wysyłania tylko jednej deklaracji – wyłącznie do UC właściwego ze względu na siedzibę podatnika (aktualnie przedsiębiorcy wysyłają oryginał plus 6 kopii).
Lista