Bariery podatkowe

283.

Obowiązek składania oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego.
Obowiązek składania oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego.
Art. 89 ust. 5 UPA.
Powinno być wolno zastępować to oświadczenie stosownymi zapisami w umowach handlowych.
Lista