Bariery podatkowe

284.

Obowiązek pisemnego powiadamiania UC
Obowiązek pisemnego powiadamiania UC o planowanym wyprowadzeniu wyrobów akcyzowych (z wyjątkiem sprzedaży wyrobów zwolnionych z akcyzy ze względu na przeznaczenie).
Chodzi o wprowadzenie do art. 42 UPA analogicznej regulacji jaka jest w art. 45 ust. 7 (zwolnienie z obowiązku powiadamiania o planowanym przyjęciu w przypadku przemieszczenia realizowanego w systemie EMCS); ewentualnie - umożliwić zastąpienie pisemnego powiadomienia komunikatem PL814 (powiadomienie o wysyłce towarów).
Lista