Bariery podatkowe

285.

Relatywnie niska ranga prawna "Instrukcji systemu EMCS".
Relatywnie niska ranga prawna "Instrukcji systemu EMCS".
Proponujemy podnieść rangę prawną tego dokumentu – aktualnie funkcjonuje jedynie jako dokument udostępniony na stronie MF - formalnie bez mocy prawnej.
Lista