Bariery podatkowe

286.

Opłata paliwowa jako danina odrębna od akcyzy.
Opłata paliwowa jako danina odrębna od akcyzy.
Ustawa o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym.
Proponujemy włączyć opłatę paliwową do akcyzy - mechanizm naliczania opłaty paliwowej oraz jej kalkulacja ściśle powiązana jest z akcyzą - gdyby kwota stanowiąca opłatę paliwową została połączona z akcyzą (formalnie wzrost stawki akcyzy), oznaczałoby to brak dodatkowych obowiązków informacyjnych dla podmiotów. Także budżet otrzymywałby te same kwoty w zaliczkach dziennych, a nie po zakończeniu miesiąca, za który się płaci (szybciej).
Lista