Bariery podatkowe

287.

Wprowadzenie zmiany wzoru potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego (AKC-PR).
Wprowadzenie zmiany wzoru potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego (AKC-PR).
Rozporządzenia ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego w korelacji z art. 20 UPA.
Wydany przez organ podatkowy AKC-PR nie zawiera informacji, jakie rodzaje wyrobów zwolnionych od akcyzy może nabywać podmiot zużywający co stwarza trudności w identyfikacji uprawnień podmiotów do odbioru poszczególnych wyrobów.
Lista