Bariery podatkowe

288.

Właściwy naczelnik urzędu celnego na wniosek podmiotu
Właściwy naczelnik urzędu celnego na wniosek podmiotu zainteresowanego obowiązany jest do wydania zaświadczenia, że dany podmiot jest podmiotem zarejestrowanym na potrzeby podatku akcyzowego.
Art. 18 ust. 2 UPA.
Proponujemy, aby właściwy naczelnik urzędu celnego potwierdzał również zakres wyrobów poprzez kody CN do których odbioru w zwolnieniu uprawniony jest odbiorca zarejestrowany na podstawie art. 16 UPA.

W chwili obecnej uzyskanie informacji z urzędu celnego w zakresie potwierdzenia możliwości odbioru wyrobów akcyzowych z zastosowaniem zwolnienia z podatku akcyzowego w odniesieniu do wskazanych kodów CN jest w bardzo wielu przypadkach bardzo utrudniona lub wręcz niemożliwa.

Wprowadzenie proponowanych zmian zdecydowanie ułatwiłoby weryfikację uprawnień nabywców do odbioru wyrobów przez podmioty sprzedające np. wyroby zwolnione.
Lista