Bariery podatkowe

289.

Zwolnienie z akcyzy paliw silnikowych i paliw opałowych
Zwolnienie z akcyzy paliw silnikowych i paliw opałowych przekazywanych do badań naukowych i badań związanych z jakością wyrobów. W chwili obecnej brak jest podstaw do zwolnienia z akcyzy, próbek pobieranych przez organy uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, np. do badań jakości paliw.
Propozycja wprowadzenia zmian, które pozwolą na zwolnienie przekazywanych do badań próbek z podatku akcyzowego.
Lista