Bariery podatkowe

291.

Sumowania norm ubytków transportowych.
Sumowania norm ubytków transportowych.
zał. Nr 4 do rozporządzenia ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych – cz. II
Dodanie nowego punktu w cz. II z informacją o możliwości sumowania norm ubytków powstających w czasie przewozu łączonego paliw ciekłych (np. transport kolejowy + przeładunek + transport morski). W praktyce sumowanie ma miejsce, jednakże brak jest potwierdzenia tego faktu w przepisach.
Lista