Bariery podatkowe

292.

Prowadzenie ewidencji dokumentów handlowych
Prowadzenie ewidencji dokumentów handlowych towarzyszących przemieszczaniu wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa. Podmioty prowadzące skład podatkowy oraz zarejestrowany wysyłający nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji dokumentów handlowych towarzyszących przemieszczaniu wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2, które z założenia są wyrobami akcyzowymi, to zbędnym wydaje się prowadzenie ewidencji w przypadku tych wyrobów, które nie są objęte załącznikiem nr 2.

Zarówno w przypadku wyrobów wskazanych w zał. 2 jak i tych w załączniku tym nie wymienionych, w przypadku gdy dokumentem towarzyszącym przemieszczeniu jest dokument handlowy, przemieszczenie odbywa się poza systemem EMCS. Organy podatkowe nie są więc w posiadaniu informacji o tych dokumentach z systemu.

Identyfikacji dokumentu handlowego można dokonać w oparciu o prowadzone przez podmioty ewidencje wyrobów akcyzowych.
Art. 41 ust. 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 23.08.2010 ws dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych – Rozdział 2.
Z wskazanego przepisu należy wykreślić przywołanie zarejestrowanego wysyłającego.

Wykreślić Rozdział 2.
Lista