Bariery podatkowe

293.

Konieczność wykazywania nadwyżki wpłat do rozliczenia w deklaracji AKC-4.
Konieczność wykazywania nadwyżki wpłat do rozliczenia w deklaracji AKC-4.
  • W polu 34 deklaracji AKC-4 należy wykazywać kwotę „Nadwyżki wpłat do rozliczenia z ostatniej złożonej deklaracji.”
  • W przypadku korekty deklaracji sprzed 5 lat gdy zmiana dotyczy kwoty nadwyżki należy skorygować deklaracje za pięć lat, tak aby w bieżącej deklaracji kwota nadważ była prawidłowa.
  • Powyższego można uniknąć, gdyby z deklaracji usunięto przedmiotową informację.
Rozporządzenie MF z dnia 29.10.2013 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym.

Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia.
Usunięcie z części E deklaracji AKC-4 informacji zawartej w polu 34 i odpowiednie przemodelowanie pozostałych pól.
Lista