Bariery podatkowe

294.

Rygory formalne związane z prowadzeniem ewidencji akcyzowych
Rygory formalne związane z prowadzeniem ewidencji akcyzowych przez podmioty obracające wyrobami zwolnionymi z akcyzy, konsekwencje błędów ewidencyjnych powodują utratę prawa do zwolnienia, mimo właściwego przeznaczenia i wykorzystania wyrobów akcyzowych zwolnionych.
Usunięcie art. 32 ust. 5 pkt 3 UPA, zmiana art. 32 ust. 5 pkt 7 UPA.
Nadmierny formalizm związany z prowadzeniem dodatkowych ewidencji przez podmioty zużywające ogranicza potencjalny rynek zbytu.
Lista