Bariery podatkowe

295.

Uproszczenie procedury zwrotu wyrobów akcyzowych zwolnionych oraz możliwości zmiany miejsca dostarczenia wyrobów zwolnionych
Uproszczenie procedury zwrotu wyrobów akcyzowych zwolnionych oraz możliwości zmiany miejsca dostarczenia wyrobów zwolnionych.

W chwili obecnej procedura zwrotu jest ograniczona do miejsca, z którego wyroby zostały wysłane bez względu na fakt, że dany podmiot działa w wielu lokalizacjach poprzez sieć dystrybucji.

W chwili obecnej brak jest możliwości zmiany lokalizacji dostarczanego towaru, co np. w przypadku paliw lotniczych dostarczanych na lotniska, na których ze względu na warunki atmosferyczne powoduje konieczność powrotu dostarczanego paliwa do miejsca pierwotnego wydania i ponownego wydania paliwa do nowej lokalizacji
Art. 32 ust. 14 UPA oraz zmiana § 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie dokumentu dostawy.
Należy umożliwić:
  • zwrot wyrobu zwolnionego w różnych lokalizacjach sprzedawcy
  • uproszczenie wystawiania dokumentu dostawy ze zwracanymi wyrobami zwolnionymi
  • zmianę miejsca przeznaczenia wyrobu zwolnionego w przypadku braku możliwości odbioru wyrobu zwolnionego
Lista