Bariery podatkowe

296.

Brak możliwości fizycznego składowania tego samego wyrobu
Brak możliwości fizycznego składowania tego samego wyrobu, o różnym statusie akcyzowym w tym samym czasie w jednej pojemności magazynowej (zbiorniku). Brak możliwości wspólnego magazynowania wyrobów o różnych statusach akcyzowych powoduje konieczność posiadania odrębnych pojemności magazynowych.
Należy umożliwić składowanie takiego samego wyrobu o różnym statusie akcyzowym (wyrób w procedurze zawieszenia, zwolnienia, z zapłaconą akcyzą) w jednej pojemności magazynowej w tym samym czasie.
Lista