Bariery w branży bankowej i instytucji finansowych

388.

Problem z pogodzeniem zapisów ustawy o związkach zawodowych z ustawą o ochronie danych osobowych.
Problem z pogodzeniem zapisów ustawy o związkach zawodowych z ustawą o ochronie danych osobowych ujawniająca się przy współpracy pracodawców ze związkami zawodowymi w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy. Problem polega na tym, że przepisy UODO blokują pozyskanie i przetwarzanie przez pracodawcę danych o przynależności związkowej pracowników. Jednocześnie ustawa o zz wymaga konsultacji/pozyskania zgody w indywidualnych sprawach wynikających ze stosunku pracy. Na tym polu dochodzi do szeregu patologii.
Art. 30 ust. 21 ustawy o związkach zawodowych.

Art. 27 Ustawy o ochronie danych osobowych.
Zmiana w ustawie o zz mogłaby polegać na określeniu, ze pracodawca zwraca się np. raz na kwartał o podanie imiennej listy członków związku poszerzonej o listę osób korzystających z reprezentacji związku do celów współdziałania w ich sprawach indywidualnych (art. 38 KP).
Lista