Bariery w branży bankowej i instytucji finansowych

391.

Ułatwienie sekurytyzacji i wykorzystania funduszy sekurytyzacyjnych.
Ułatwienie sekurytyzacji i wykorzystania funduszy sekurytyzacyjnych.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, Kodeks cywilny.
Zmiana przepisów prawnych – w szczególności o podatku dochodowym CIT – ułatwiających sekurytyzację i wykorzystanie funduszy sekurytyzacyjnych, zwiększających płynność aktywów.

W szczególności uregulowania wymaga możliwość uproszczonej cesji zabezpieczeń w razie sprzedaży zobowiązania.
Lista