Bariery w branży bankowej i instytucji finansowych

398.

Problem wliczania złych długów do kosztów uzyskania przychodu.
Problem wliczania złych długów do kosztów uzyskania przychodu. Obecnie tylko banki i SKOK-i mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wierzytelności stanowiące kwotę kredytu czy pożyczki. Jest to sytuacja dyskryminująca pozostałych uczestników rynku działających w oparciu o inne ustawy niż Prawo bankowe.
Art. 16. 1. Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Nadanie takich uprawnień instytucjom finansowym prowadzącym działalność kredytową i pożyczkową na mocy ustawy o kredycie konsumenckim.
Lista