Bariery wynikające ze stosunków pracy

Lista barier związanych z: Bariery w obszarze rynku pracy

 • Bariery w obszarze rynku pracy...166.

  Przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i...

  Przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy po nowelizacji z 2014 r. dają możliwość kontraktowania usług w zakresie aktywizacji...

  czytaj więcej
 • Bariery w obszarze rynku pracy...167.

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami efektywność...

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami efektywność zatrudnieniowa jest określona jako stosunek liczby osób bezrobotnych, które po zakończeniu udziału...

  czytaj więcej
 • Bariery w obszarze rynku pracy...168.

  Nadmierne obowiązki pracodawcy dokonującego...

  Nadmierne obowiązki pracodawcy dokonującego zwolnień grupowych. W przypadku zwolnienia monitorowanego pracodawca jest obowiązany podjąć działania...

  czytaj więcej
 • Bariery w obszarze rynku pracy...169.

  Krajowy Fundusz Szkoleniowy wymaga zmian....

  Krajowy Fundusz Szkoleniowy wymaga zmian, które pozwolą na zwiększenie efektywności wydatków, ograniczenie zbędnych obciążeń biurokratycznych,...

  czytaj więcej
 • Bariery w obszarze rynku pracy...170.

  Fundusz Pracy, utrzymywany ze składek pracodawców,...

  Fundusz Pracy, utrzymywany ze składek pracodawców, jest obciążany dopłacaniem do grup społecznych nie mających bezpośredniego związku z rynkiem...

  czytaj więcej