Bariery w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych

300.

Rozproszenie działań wspierających internacjonalizację przedsiębiorstw oraz brak instytucji koordynującej.
Rozproszenie działań wspierających internacjonalizację przedsiębiorstw oraz brak instytucji koordynującej.

Dostępne instrumenty wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw w Polsce znajdują się obecnie w gestii wielu różnych instytucji publicznych (głównie na poziomie centralnym), co zmniejsza efektywność podejmowanych działań pomocowych oraz utrudnia dotarcie przedsiębiorstw do przedmiotowego wsparcia.
Rozwiązania systemowe przyjęte w Polsce w tym zakresie; niejasny podział kompetencji między resortami (Min. Gospodarki – MSZ);
Powołanie jednej dedykowanej instytucji wsparcia internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw na poziomie centralnym wraz z utworzeniem jej oddziałów regionalnych.
Lista