Bariery w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych

301.

Brak stałego monitoringu przydatności oraz efektywności instrumentów wsparcia internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw.
Brak stałego monitoringu przydatności oraz efektywności instrumentów wsparcia internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw.

Dostępne instrumenty wsparcia internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw nie podlegają systematycznej ewaluacji pod kątem ich realnej przydatności w działalności operacyjnej firm. Nawet jeżeli takie badania są prowadzone (np. przez IBRKK), to jednak nie są realnie wykorzystywane przez instytucje dystrybuujące tego rodzaju wsparcie.
Brak zainteresowania instytucji dystrybuujących wsparcie w zakresie internacjonalizacji kompleksową oceną efektywności instrumentów pomocowych; brak przepływu informacji pomiędzy instytucjami nt. ich przydatności; słaby kontakt instytucji pomocowych z beneficjentami pomocy.
Regularne badania przedsiębiorstw korzystających lub zainteresowanych uzyskaniem wsparcia dla internacjonalizacji swojej działalności; włączenie wyników badań w proces projektowania i budowy instrumentów pomocowych; szersze włączenie organizacji pracodawców w działania związane z konstrukcją tego rodzaju wsparcia.
Lista