Bariery w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych

306.

Obszar: zasady aplikowania o wsparcie Dotyczy: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Obszar: zasady aplikowania o wsparcie Dotyczy: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Wymóg składania wniosków o dofinansowanie w dwóch wersjach językowych – działanie 1.1 PO IR 2014-2020

Wymóg składania wniosków o dofinansowanie w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej (konieczność przetłumaczenia niektórych fragmentów wniosku). Realizacja wymogu podnosi koszt stworzenia wniosku, średnio o 3000 zł netto (koszt tłumaczenia)
Wniosek zawiera obowiązek tłumaczenia części tekstu na język angielski.
Usunięcie z wniosku obowiązku tłumaczenia jego fragmentów.
Lista