Bariery ogólnogospodarcze

Lista barier związanych z: Bariery w zakresie partnerstwa publiczno prywatnego

 • Bariery w zakresie partnerstwa...101.

  W obecnym stanie prawnym wybór partnera...

  W obecnym stanie prawnym wybór partnera do projektu koncesyjnego wymaga procedury wyboru partnera prywatnego w oparciu o przepisy ustawy o koncesji na...

  czytaj więcej
 • Bariery w zakresie partnerstwa...102.

  Przepis art. 148 PZP ogranicza formy zabezpieczenia...

  Przepis art. 148 PZP ogranicza formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  czytaj więcej
 • Bariery w zakresie partnerstwa...103.

  W sytuacji, gdy partner prywatny nie wykonuje...

  W sytuacji, gdy partner prywatny nie wykonuje należycie umowy o PPP, podmiot publiczny korzysta z przysługujących mu uprawnień, które najczęściej...

  czytaj więcej
 • Bariery w zakresie partnerstwa...104.

  Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym...

  Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zawierane są na kilkanaście bądź kilkadziesiąt lat. Zakładając tak długi okres współpracy nie jest możliwe...

  czytaj więcej
 • Bariery w zakresie partnerstwa...105.

  Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o PPP spółką...

  Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o PPP spółką celową PPP może być jedynie spółka utworzona w wyniku wcześniej zawartej umowy o PPP.

  czytaj więcej
 • Bariery w zakresie partnerstwa...106.

  Nowelizacja ustawy o PPP dokonana ustawą...

  Nowelizacja ustawy o PPP dokonana ustawą z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce wprowadziła...

  czytaj więcej
 • Bariery w zakresie partnerstwa...107.

  Obecne brzmienie art. 124 ust.4 i art. 236...

  Obecne brzmienie art. 124 ust.4 i art. 236 ust. 4 ustawy o finansach publicznych pozostawia wątpliwości, w jakim zakresie płatności na rzecz partnera...

  czytaj więcej
 • Bariery w zakresie partnerstwa...108.

  Przyczyną wnioskowania zmiany regulacji

  Przyczyną wnioskowania zmiany regulacji w tym przedmiocie jest ustanowienie równych praw dla przedsięwzięć PPP niezależnie od rodzaju podmiotu publicznego...

  czytaj więcej
 • Bariery w zakresie partnerstwa...109.

  Art.4 ust.1 wyraźnie wskazuje, że w przypadku...

  Art.4 ust.1 wyraźnie wskazuje, że w przypadku, gdy wynagrodzeniem partnera prywatnego jest prawa do pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa albo...

  czytaj więcej