Bariery wynikające ze stosunków pracy

Lista barier związanych z: Bariery w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 • Bariery w zatrudnianiu osób...207.

  Stygmatyzujący charakter definicji stopnia...

  Stygmatyzujący charakter definicji stopnia niepełnosprawności. Aktualnie obowiązująca definicja zarówno osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym...

  czytaj więcej
 • Bariery w zatrudnianiu osób...208.

  Niepełnosprawny pracownik nie może pracować...

  Niepełnosprawny pracownik nie może pracować w godzinach nadliczbowych oraz porze nocnej.

  czytaj więcej
 • Bariery w zatrudnianiu osób...209.

  Pracownikowi niepełnosprawnemu prócz urlopu...

  Pracownikowi niepełnosprawnemu prócz urlopu wypoczynkowego przysługującego wszystkim pracownikom (20 lub 26 dni w roku), jeżeli jest osobą niepełnosprawną...

  czytaj więcej
 • Bariery w zatrudnianiu osób...210.

  Obecne brzmienie art. 22

  Obecne brzmienie art. 22 sprzyja nadużyciom w zakresie udzielanych ulg we wpłatach na PFRON, co prowadzi do zachwiania zasady konkurencyjności na rynku...

  czytaj więcej
 • Bariery w zatrudnianiu osób...211.

  Zgodnie z aktualnym stanem prawnym osobie...

  Zgodnie z aktualnym stanem prawnym osobie zatrudnionej, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym...

  czytaj więcej
 • Bariery w zatrudnianiu osób...212.

  Licząc stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych...

  Licząc stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych uprawniający do ulg we wpłatach do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, pracodawca może...

  czytaj więcej
 • Bariery w zatrudnianiu osób...213.

  Osoby niepełnosprawne w Polsce są zniechęcane...

  Osoby niepełnosprawne w Polsce są zniechęcane do aktywności zawodowej przez tzw. pułapkę świadczeniową. W obecnej sytuacji próg zawieszający...

  czytaj więcej