Bariery wynikające ze stosunków pracy

Lista barier związanych z: Bariery w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

 • Bariery w zatrudnianiu pracowników...171.

  Zgodnie z przyjętą wykładnią, jeżeli...

  Zgodnie z przyjętą wykładnią, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed osiągnięciem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego,...

  czytaj więcej
 • Bariery w zatrudnianiu pracowników...172.

  Ograniczenie zakresu prac wykonywanych przez...

  Ograniczenie zakresu prac wykonywanych przez pracownika tymczasowego. Zakaz wykonywania przez pracowników tymczasowych prac szczególnie niebezpiecznych...

  czytaj więcej
 • Bariery w zatrudnianiu pracowników...173.

  Ograniczenie długości zatrudnienia pracownika...

  Ograniczenie długości zatrudnienia pracownika tymczasowego do 18 miesięcy. Ograniczenie okresu zatrudnienia pracowników tymczasowych w celu skierowania...

  czytaj więcej
 • Bariery w zatrudnianiu pracowników...174.

  Brak szczególnych przepisów dotyczących...

  Brak szczególnych przepisów dotyczących odprowadzania składki na PFRON przez agencje pracy tymczasowej. Agencja nie jest w stanie zrealizować postulatu...

  czytaj więcej
 • Bariery w zatrudnianiu pracowników...175.

  Brak wyłączeń w odniesieniu do agencji...

  Brak wyłączeń w odniesieniu do agencji z zakresu stosowania przepisów ustawy o ZFŚS. Zatrudnianie przez agencję pracy tymczasowej pracowników tymczasowych...

  czytaj więcej
 • Bariery w zatrudnianiu pracowników...176.

  W obecnym stanie prawnym do obliczenia podstawy...

  W obecnym stanie prawnym do obliczenia podstawy zasiłku chorobowego dla pracowników tymczasowych nie uwzględnia się wynagrodzenia z kolejno następujących...

  czytaj więcej
 • Bariery w zatrudnianiu pracowników...177.

  Możliwość zatrudniania w ramach pracy...

  Obecnie mimo braku ograniczeń formalnych pozwalających na zatrudnianie pracowników tymczasowych w sektorze publicznym w praktyce rozwiązanie to stosuje...

  czytaj więcej