Bariery wynikające ze stosunków pracy

Lista barier związanych z: Bariery wynikające z innych norm prawnych w obszarze stosunków pracy

 • Bariery wynikające z innych...181.

  Ustawa o społecznej inspekcji pracy.

  Ustawa o społecznej inspekcji pracy nie określa dopuszczalnej liczby społecznych inspektorów pracy u pracodawcy. Prowadzi to do nadużycia prawa poprzez...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z innych...182.

  Obowiązek wystawiania druków deklaracji...

  Obowiązek wystawiania druków deklaracji podatkowych dla pracowników w trakcie trwania roku podatkowego w sytuacji, gdy umowa o pracę ulega zakończeniu....

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z innych...183.

  Brak możliwości zawierania porozumień...

  Brak możliwości zawierania porozumień dotyczących informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji. Przepisy prawa pracy pozwalały na...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z innych...184.

  Pracownicy, którzy wstąpią do Narodowych...

  Pracownicy, którzy wstąpią do Narodowych Sił Rezerwowych będą chronieni przed zwolnieniem z pracy (zakaz wypowiedzenia i rozwiązania) nie tylko...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z innych...185.

  Brak kontroli społecznej nad Funduszem Gwarantowanych...

  Brak kontroli społecznej nad Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z innych...186.

  Zapisy o obowiązku organizowania przez pracodawców...

  Zapisy o obowiązku organizowania przez pracodawców palarni w zakładach zatrudniających powyżej 20 pracowników. Obowiązek organizowania przez pracodawców...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z innych...187.

  Bardzo rozbudowane obowiązki pracodawców...

  Bardzo rozbudowane obowiązki pracodawców w zakresie spełnienia warunków, jakie mają być spełnione w pomieszczeniach pracy, bardzo często pracodawcy...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z innych...188.

  Przepisy nie uwzględniają możliwości

  Przepisy nie uwzględniają możliwości uzależnienia normatywów dźwigania od indywidualnych predyspozycji pracownika – np. wieku. Przepisy te powodują...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z innych...189.

  Zapis stanowiący, że umowa pomiędzy podmiotem...

  Zapis stanowiący, że umowa pomiędzy podmiotem zobowiązanym do zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej a podstawową jednostką służby medycyny...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z innych...190.

  Zbyt wysoka opłata prolongacyjna od odroczonych...

  Zbyt wysoka opłata prolongacyjna od odroczonych lub podzielonych na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenia. Opłata wynosi 50% stawki odsetek...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z innych...191.

  Zapis stanowiący, że osoby podlegające...

  Zapis stanowiący, że osoby podlegające dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu otrzymują prawo do zasiłku po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia,...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z innych...192.

  Zbyt szeroko zakrojone obowiązki sprawozdawcze...

  Zbyt szeroko zakrojone obowiązki sprawozdawcze wobec PFRON, GUS, UOKiK, NBP, inspekcji i in.

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z innych...193.

  Zbyt krótki okres, na jaki może zostać...

  Zbyt krótki okres, na jaki może zostać zawarta umowa o praktykę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami okres ten nie może przekroczyć trzech miesięcy....

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z innych...194.

  Wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia dla...

  Wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia dla praktykanta. Maksymalna suma, jaką osoba na praktyce może otrzymać wynosi dziś dwukrotność wynagrodzenia...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z innych...195.

  Zmiana art. 191 Konstytucji RP

  Zmiana art. 191 Konstytucji RP, która jednoznacznie ureguluje kwestię uprawnień do składania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie ustawowych...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z innych...196.

  Nieuznawanie legitymacji organizacji pracodawców...

  Nieuznawanie legitymacji organizacji pracodawców do występowania do Trybunału Konstytucyjnego we wszystkich sprawach dotyczących członków.

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z innych...197.

  W zdecydowanej większości przypadków wprowadzane...

  W zdecydowanej większości przypadków wprowadzane ustawy nakładają na pracodawców konkretne obowiązki, a jednocześnie brakuje określenia jednoznacznej...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z innych...198.

  Pracodawca powinien mieć prawo do weryfikacji...

  Pracodawca powinien mieć prawo do weryfikacji imiennej listy pracowników, którzy są członkami związku. Ma to istotne znaczenie przy określaniu przez...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z innych...199.

  Problem sporów o całkowite zwolnienie z...

  Problem sporów o całkowite zwolnienie z pracy dla przewodniczącego i pozostałych członków zarządu związku. Z racji tego, że zwolnienie ze świadczenia...

  czytaj więcej