Bariery wynikające ze stosunków pracy

Lista barier związanych z: Bariery wynikające z niedopasowania systemu edukacji do rynku pracy.

 • Bariery wynikające z niedopasowania...200.

  Nierówne traktowanie uczelni publicznych...

  Nierówne traktowanie uczelni publicznych i niepublicznych przejawiające się w braku ustawowych gwarancji dających możliwość ubiegania się przez...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z niedopasowania...201.

  Brak miarodajnej analizy/ właściwego systemu...

  Brak miarodajnej analizy/ właściwego systemu monitorowania zmian dotyczących zapotrzebowania rynku pracy na konkretne zawody na poziomie centralnym...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z niedopasowania...202.

  Rozbieżności pomiędzy „klasyfikacją...

  Rozbieżności pomiędzy „klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego”(opracowywaną przez MEN) a „klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z niedopasowania...203.

  Niewystarczający poziom współpracy pomiędzy...

  Niewystarczający poziom współpracy pomiędzy szkołami/uczelniami a pracodawcami, czego konsekwencją jest między innymi brak dopasowania kompetencji...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z niedopasowania...204.

  Nieadekwatny model kształcenia wynikający...

  Nieadekwatny model kształcenia wynikający z dysproporcji pomiędzy kształceniem teoretycznym a praktyką zawodową. Brakuje nauczycieli przedmiotów...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z niedopasowania...205.

  Mało efektywne doradztwo edukacyjno - zawodowe....

  Mało efektywne doradztwo edukacyjno - zawodowe.

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z niedopasowania...206.

  Zbyt skomplikowana procedura wprowadzania...

  Zbyt skomplikowana procedura wprowadzania nowego zawodu, podczas której pracodawca napotyka na szereg biurokratycznych barier. Brak odpowiedniego wsparcia...

  czytaj więcej