Bariery wynikające ze stosunków pracy

115.

Nie odpowiada potrzebom pracodawców przyjęty nowy sposób limitowania umów o pracę zawieranych na czas określony.
Nie odpowiada potrzebom pracodawców przyjęty nowy sposób limitowania umów o pracę zawieranych na czas określony.

Nie do przyjęcia jest okres 33 miesięcy i jednoczesna dopuszczalna trzykrotność ich zawierania w ciągu tego okresu.
art. 251 § 1 k.p.

(nowe brzmienie wprowadzone nowelą k.p. – ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r.)
Okres umów na czas określony powinien wynosić 48 miesięcy.

Nie jest zasadne wprowadzanie drugiego ograniczenia w postaci ustalenia dopuszczalnej liczby umów na czas określony.
Lista