Bariery wynikające ze stosunków pracy

127.

Wprowadzenie ułatwienia dla pracodawcy w związku z koniecznością poinformowania pracownika o rozwiązaniu z nim umowy
Wprowadzenie ułatwienia dla pracodawcy w związku z koniecznością poinformowania pracownika o rozwiązaniu z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia w przypadku jego nieusprawiedliwionej nieobecności.
Art. 52 Kodeksu pracy.
Rozwiązanie umowy o pracę powinno nastąpić automatycznie i pracodawca nie powinien być zobowiązany do dostarczenia pisma o rozwiązaniu umowy o pracę, tylko świadectwa pracy. Obecnie pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem dopiero po otrzymaniu potwierdzenia odbioru przez niego pisma o rozwiązaniu umowy o pracę, co niekiedy trwa bardzo długo, a pracodawca ponosi koszty związane z administracją kadrową takiej osoby, która porzuciła pracę i nie kontaktuje się z pracodawcą.
Lista