Bariery wynikające ze stosunków pracy

110.

Nadmierna sztywność przepisów prawa pracy.
Nadmierna sztywność przepisów prawa pracy.
Art. 91, Art. 231a Kodeksu pracy
Rozszerzenie zakresu spraw, które może obejmować zawieszanie stosowania przepisów prawa pracy w związku z trudną sytuacją pracodawcy, np. możliwość wprowadzania przez pracodawcę niepełnego wymiaru czasu pracy.
Lista