Bariery wynikające ze stosunków pracy

143.

Niska elastyczność czasu pracy
Niska elastyczność czasu pracy, postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych, co uniemożliwia – mimo zgody zarówno pracodawców, jak i związków zawodowych – wprowadzenie przepisów bardziej elastycznego rozliczania czasu pracy.
Brakuje takiej regulacji w dziale szóstym (Czas Pracy) Kodeksu pracy.
Umożliwienie pracodawcom stosowania indywidualnych kont czasu pracy.
Lista