Bariery wynikające ze stosunków pracy

153.

Brak spójności w przepisach dotyczących terminu przeprowadzenia szkolenia.
Art. 2373 § 2 Kodeksu pracy, art. 11 Rozporządzenia stanowią, że nie można dopuścić pracownika przed przeszkoleniem go w zakresie BHP, natomiast Art. 2373 § 3 Kodeksu pracy wskazuje, że szkolenia odbywają się w godzinach pracy.
Art. 2373 § 2 Kodeksu pracy, art. 11 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Doprecyzowanie przepisów, umożliwiające jednoznaczne rozumienie obowiązków w tym zakresie.
Lista