Bariery wynikające ze stosunków pracy

Lista barier związanych z: Bariery wynikające z układów zbiorowych pracy, ustawy o związkach zawodowych I ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

 • Bariery wynikające z układów...157.

  Ustawa o związkach zawodowych

  Ustawa o związkach zawodowych w wymiarze, w jakim dotyczy zakładowych organizacji związkowych, nadaje małym związkom zawodowym praktycznie takie same...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z układów...158.

  Ochrona stosunku pracy osób, które zajmują...

  Ochrona stosunku pracy osób, które zajmują funkcyjne stanowiska we władzach związków zawodowych. Osoby takie nie mogą być rozliczane jako pracownicy....

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z układów...159.

  Organizacja związkowa nie przekazuje do...

  Organizacja związkowa nie przekazuje do wiadomości pracodawców imiennych list swych członków zasłaniając się ustawą o ochronie danych osobowych....

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z układów...160.

  Nadmierna biurokracja w budowaniu relacji...

  Nadmierna biurokracja w budowaniu relacji pracodawca – związki zawodowe na poziomie zakładu pracy. W sytuacji, gdy w zakładach pracy działa kilka...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z układów...161.

  Brak wystarczających zachęt dla pracodawców...

  Brak wystarczających zachęt dla pracodawców do zawierania zakładowych układów zbiorowych pracy w szerszym wymiarze. Konieczna jest deregulacja...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z układów...162.

  Brak regulacji określających stosowanie...

  Brak regulacji określających stosowanie ponadzakładowego układu zbiorowego w przypadku wystąpienia pracodawcy z organizacji pracodawców, która zawarła...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z układów...163.

  Zbyt szeroki zakres szczególnej ochrony...

  Istnieje ponad 40 grup pracowników korzystających ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. W przypadku zwolnień...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z układów...164.

  Brak sądowej kontroli legalności sporu...

  Brak sądowej kontroli legalności sporu zbiorowego.

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z układów...165.

  Niewystarczający zakres instrumentów w...

  Niewystarczający zakres instrumentów w rozstrzyganiu sporów na poziomie zakładu pracy. Pracodawca nie ma możliwości reagowania w przypadku, gdy strajk...

  czytaj więcej