Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

443.

Problemy z systemem: Moduł Sprawozdawczy Polskiej Bibliografii Naukowej.
Zbyt późne udostępnianie modułu użytkownikom (miesiąc przed terminem obowiązku sprawozdawczego). Skutkiem tego jest zbyt krótki okres na wprowadzenie danych co mogło się wiązać z jakością sprawozdanych danych.
Brak jest możliwości bieżącego wprowadzania i zatwierdzania danych
Częste zawieszanie się systemu (szczególnie pod koniec okresu sprawozdawczego system jest niewydolny)
Pojawianie się duplikatów (przy kolejnym imporcie danych, system nie rozpoznaje danych już sprawozdanych)
Problem z wyszukiwarką (system czasem nie odnajduje publikacji już sprawozdanych co skutkuje ponownym uzupełnianiem pozycji już sprawozdanych)
System jest pod wieloma względami technicznymi bardzo niedopracowany co ogromnie utrudnia i przedłuża czas sprawozdawania danych (zwiększa obciążenia administracyjne)
Wszelkie próby kontaktu (pod nr wskazanym na stronie oraz drogą elektroniczną) w celu rozwiązania problemów pozostają bez odpowiedziModuł sprawozdawczy nie zaciąga automatycznie danych które już zostały sprawozdane do PBN (np. przez pracowników naukowych) co prowadzi co sytuacji kopiowania danych z PBN do modułu sprawozdawczego PBN

§4. ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce.
 
Zgłoszenie problemu do dostarczyciela systemu celem korekty modułu sprawozdawczego.
Usprawnienie dostępnej komunikacji z dostarczycielem systemu.System informatyczny mógłby automatycznie zaciągać dane z międzynarodowych baz danych (WoS, Google scholar) – bazy te oprócz danych autora oraz danych bibliograficznych zawierają również dane dotyczące afiliacji, zwiększyło by to jakość danych zawartych w systemie
Lista