Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

474.

Wymóg podawania liczby autorów
W przypadku publikacji w czasopismach naukowych wymagana jest liczba pozostałych autorów, którzy nie afiliowali publikacji do jednostki naukowej – wpisujemy wszystkich autorów do modułu repozytoryjnego (wraz z informacją, którzy z nich afiliują WSIiZ), ale po zaimportowaniu danych do modułu sprawozdawczego system sam nie przeliczy liczby autorów – trzeba będzie jeszcze raz w każdą publikację „wejść” i wpisać liczbę osób spoza jednostki.
Załącznik nr 1, pkt. 2. 1) c) Rozp. z dn. 29.06.2015r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz.U.2015.944
Problem techniczny, który zapewne można rozwiązać – system sam powinien zliczać tę liczbę.
Lista