Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

478.

Procedury oceny NCN
Należy zreformować procedury oceny w NCN (może także w NPBR, NPRH). Obecnie (opieramy się na praktyce w Maestro), że postępowanie jest dwuetapowe. Pierwszy etap opiera się na ograniczonych danych (skrócony wniosek), a recenzje pojawiają się w drugim. Zespoły Ekspertów ustalają rankingi i od tego nie ma merytorycznego odwołania, a tylko z powodów formalnych. Znaczy to, że anonimowe grono osób ma całkowitą swobodę w ocenach.
Komisja Odwoławcza NCN powinna być wyposażona w prawo do kontroli merytorycznej a nie tylko formalnej. Jest rzeczą oczywistą, że nazwiska ekspertów i recenzentów winny być utajnione, ale nie wyniki ich pracy. NCN tłumaczy, że nie może ujawniać pewnych danych z uwagi na przepisy o ochronie przed nieuczciwą konkurencją, co jest wręcz obraźliwe wobec wnioskodawców: Przykład: w jednym z konkursów podniesione w II etapie oceny projektów o 1/3, co wskazuje, że albo ocena z I etapu była jaskrawo nietrafna albo celowo windowano oceny. Powinno być tak, że koordynator dyscypliny od którego wiele zależy, jest spoza dyscyplinowego zakresu wniosków dopuszczonych do oceny merytorycznej.
Regulaminy konkursów Narodowego Centrum Nauki
_
Lista