Branża telekomunikacyjna i medialna

346.

Postępowania w sprawie zaskarżania rozstrzygnięć Prezesa UKE do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Postępowania w sprawie zaskarżania rozstrzygnięć Prezesa UKE do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
KPC
Wprowadzenie do KPC terminu przekazania odwołania przedsiębiorcy wraz z możliwością dyscyplinowania organu przez Sąd analogicznego do ustawy PPSA.
Lista