Bariery w obszarze ochrony zdrowia

411.

Brak wyraźnych regulacji prawnych w zakresie orzekania o zdolności do pracy przez jednostki PRM.
Brak wyraźnych regulacji prawnych w zakresie orzekania o zdolności do pracy przez jednostki PRM.
Zasadnym jest wprowadzenie np. do POZ, produktu osobno kontraktowanego polegającego na wykonaniu ordynacji PRM polegających na: wydaniu orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy, wydawaniu skierowania do leczenia specjalistycznego, czy ordynacji lekowych.
Lista