Bariery z zakresu ochrony środowiska i energetyki

319.

Opóźnienia wykonania decyzjizobowiązującej PGNiG
Opóźnienia wykonania decyzjizobowiązującej PGNiG do uelastyczniania historycznych kontraktów łączących odbiorców przemysłowych gazu z PGNIG tj. dających między innymi prawo do swobodnego kształtowania wielkości zamówienia w każdym roku gazowym.
Decyzja DOK-8/2013 Prezesa UOKiK
Przedstawienie przez Prezesa UOKiK aktualnego stanu postępowania prowadzonego przeciwko PGNIG w zakresie wykonania decyzji zobowiązującej nr DOK-8/2013. Dla rynku konieczna jest informacja kiedy oraz jakie środki regulator zamierza wdrożyć wobec PGNIG, aby doprowadzić do faktycznego wdrożenia tej decyzji, a szerzej czy UOKIK zamierza podjąć dodatkowe działania wspierające proces liberalizacji rynku gazu w Polsce.
Lista