Bariery z zakresu ochrony środowiska i energetyki

322.

Zasady kształtowania taryf gazowych
Zasady kształtowania taryf gazowych

Brak dostosowania rozporządzenia taryfowego z 25 lipca 2013 r. do zasad kontraktowania paliw gazowych na rynku, a w szczególności procedury zmiany sprzedawcy przez odbiorcę paliw gazowych w myśl, której moc umowna w systemie gazowym na fizycznych punktach wyjścia z systemu, do których przyłączone są instalacje i urządzenia odbiorcy końcowego są przynależne odbiorcy końcowego i podążają za każdym kolejnym kontraktem na dostawy gazu (tzw. zasada plecaka).
Rozporządzenie taryfowe.
Rada ds. Gazu Lewiatana postuluje:

Dokonanie zmian w rozporządzeniu taryfowym, poprzez przypisanie dysponowania mocą umowną do odbiorcy; podział mocy przez odbiorcę na poszczególnych sprzedawców nie powinien powodować zmiany grupy taryfowej, analogicznie jak ma to miejsce na rynku energii elektrycznej.
Lista