Bariery z zakresu ochrony środowiska i energetyki

323.

Zasady zarządzania dostępem do infrastruktury logistycznej gazu
Zasady zarządzania dostępem do infrastruktury logistycznej gazu

W przypadku przydziału mocy przesyłowych na połączeniach transgranicznych, nie ma możliwości transparentnego wtórnego obrotu tymi mocami w przypadku ich niewykorzystania. Proponowane w nowym IRiESP rozwiązanie wszczęcia na wniosek zainteresowanego procedury jest skomplikowane administracyjnie i czasowo oraz nie odpowiada na doraźne potrzeby rynku.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowych (IRiESP).
Rada ds. Gazu Lewiatana postuluje:

Wprowadzenie transparentnego wtórnego obrotu mocami dotyczącymi logistyki gazu tak jak np. w systemie Prisma. Docelowo postuluje się uruchomienie rynku wtórnego zdolności przesyłowych na połączeniach transgranicznych, zdolności magazynowych oraz zdolności do skraplania i regazyfikacji na rynku giełdowym, Towarowej Giełdzie Energii lub innej platformie obrotu.
Lista