Bariery z zakresu ochrony środowiska i energetyki

327.

Nadpodaż świadectw pochodzenia, która spowodowała spadek ceny świadectw do poziomu, nie zapewniającego opłacalności produkcji energii elektrycznej w OZE.
Nadpodaż świadectw pochodzenia, która spowodowała spadek ceny świadectw do poziomu, nie zapewniającego opłacalności produkcji energii elektrycznej w OZE.

Jeżeli cena rynkowa nie wzrośnie, instalacje OZE pozostające w systemie certyfikatowym staną w obliczu bankructwa już w roku 2016.

Zjawisko to jest wynikiem utrzymywania zbyt niskich ustawowych kwot obowiązku zakupu energii z OZE, nieskorelowanych z Krajowym Planem Działań, który zakładał wzrosty zarówno mocy zainstalowanej jak i produkcji w źródłach OZE.
Ustawa o odnawianych źródłach energii
Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan popiera projekt poselski (druk 3681) nowelizacji ustawy o OZE i podwyższenia z 15 proc. do 17 proc kwoty obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia na 2016 rok.

Dodatkowo, dla rozwiązania problemu nadpodaży, niezbędne będzie utrzymanie w latach 2017 – 2020 obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia na określonym w Ustawie OZE poziomie 20 proc.

Jednocześnie wnioskujemy o przedstawienie przez Ministra Gospodarki analiz i planów procentowego obowiązku umorzenia praw majątkowych do 2020 roku wraz z prognozą ilości energii, która ma być przeznaczona na aukcje dla istniejących instalacji w kolejnych latach, co jest warunkiem długoterminowej przewidywalności regulacyjnej.
Lista