Bariery z zakresu ochrony środowiska i energetyki

313.

Nieefektywny system informacyjno- sprawozdawczy. W Polsce nie ma jednolitego systemu raportowania środowiskowego.
Nieefektywny system informacyjno- sprawozdawczy. W Polsce nie ma jednolitego systemu raportowania środowiskowego. Przedsiębiorcy są zobowiązani do przygotowywania sprawozdań dotyczących wykorzystania środowiska w różnych układach i w różnych terminach dla różnych instytucji. Nie ma żadnego uzasadnienia dla takiego zróżnicowania sprawozdawczości i jej szczegółowości. Obciąża ona niepotrzebnie firmy i generuje nieuzasadnione koszty administracyjne. Zwiększa także niepotrzebnie koszty funkcjonowania administracji. To także wpływa na brak jednolitego systemu opłat środowiskowych za emisje do atmosfery.
Brak jednolitego, ogólnego sytemu sprawozdawczego.

Ustawa Prawo ochrony środowiska wraz z aktami wykonawczymi.

Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
Konieczność stworzenia ogólnie obowiązującego systemu raportowania w zakresie ochrony środowiska, który będzie generował spójne dane dostarczające merytorycznych przesłanek.

Stworzenie zamkniętej listy substancji, za które przedsiębiorcy wnosiliby opłaty za korzystanie ze środowiska.

Ograniczenie podmiotów przekazujących raporty do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji utworzonej na mocy ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, do podmiotów mających znaczący udział w emisji krajowej.
Lista