Bariery z zakresu ochrony środowiska i energetyki

314.

Sztywne nakazy oczyszczania gruntów bez względu na rzeczywisty stan i poziom zagrożenia występujący w indywidualnych przypadkach.
Sztywne nakazy oczyszczania gruntów bez względu na rzeczywisty stan i poziom zagrożenia występujący w indywidualnych przypadkach.
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi
W ramach dostosowywania przepisów do Dyrektywy IED konieczna będzie zmiana treści rozporządzenia w sprawie standardów jakości gleby. Proponujemy, wykorzystać ten moment na otwarcie dyskusji na temat skutecznych przepisów glebowych w Polsce. Apelujemy o stworzenie nowego rozporządzenia opartego na podejściu oceny ryzyka związanego z zanieczyszczeniem gruntów i wód podziemnych.
Lista