Bariery z zakresu ochrony środowiska i energetyki

315.

Wady systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw
Wady systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Jednym z istotnych zadań własnych Prezesa UOKIK jest zarządzanie krajowym system monitorowania i kontrolowania jakości paliw w Polsce. Obecny system, poza technicznymi korektami, obowiązuje bez zasadniczych zmian od początku 2007 roku tj. od wejścia w życie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Przedsiębiorcy paliwowi identyfikują szereg luk i wad obowiązującego systemu jakości, które prowadzą do nierównomiernego oddziaływania jego elementów na poszczególnych przedsiębiorców paliwowych.
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.
Postulujemy dokonanie przez Prezesa UOKIK, jako zarządzającego systemem jakości paliw, gruntownego przeglądu jego funkcjonowania wraz z wypracowaniem we współpracy z uczestnikami systemu kierunków niezbędnych zmian legislacyjnych oraz organizacyjnych, które powinny być implementowane do porządku prawnego.
Lista