Bariery z zakresu ochrony środowiska i energetyki

316.

Szara strefa na rynku paliw.
Szara strefa na rynku paliw.
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.
Ujawnienie przez Prezesa UOKIK rejestrów przedsiębiorców uczestniczących w systemie monitorowania jakości paliw (wytwórców, magazynujących, prowadzących hurtownie paliw, stacje paliw i stacje zakładowe), tak aby każdy konsument paliw oraz konkurent danego przedsiębiorcy mógł łatwo sprawdzić, czy dana stacja lub baza paliw uczestniczy w systemie jakości paliw tj. czy jest kontrolowana. Obecnie w sposób całkowicie nieuzasadniony wskazane rejestry nie są publicznie dostępne co skutkuje pomijaniem przez UOKIK wielu przedsiębiorców w kontrolach jakości paliw ze szkodą dla konsumentów oraz dla konkurencyjności samych przedsiębiorców.
Lista