Bariery w obszarze ochrony zdrowia

Lista barier związanych z: Obszar farmacji

 • Obszar farmacji412.

  Brak sądów specjalizujących się w sprawach...

  Brak sądów specjalizujących się w sprawach naruszeń patentów. Dla praktyków i specjalistów jest sprawą oczywistą, że wprowadzenie niewielkich...

  czytaj więcej
 • Obszar farmacji413.

  W sporach o naruszenie praw wynikających...

  W sporach o naruszenie praw wynikających z patentów innowacyjne koncerny farmaceutyczne występują często o sądowy nakaz tymczasowego wstrzymania...

  czytaj więcej
 • Obszar farmacji414.

  Ustalanie cen leków generycznych w procedurze...

  Ustalanie cen leków generycznych w procedurze administracyjnej z nadmierną presją cenową – albo producent zaakceptuje, że cena jego leku będzie...

  czytaj więcej
 • Obszar farmacji415.

  Konieczność ponoszenia kosztów przez poszczególnych...

  Konieczność ponoszenia kosztów przez poszczególnych przedsiębiorców łańcucha dystrybucji produktów leczniczych w przypadku zmian cen leków na...

  czytaj więcej
 • Obszar farmacji416.

  Obecnie zakazana jest jakakolwiek reklama...

  Obecnie zakazana jest jakakolwiek reklama aptek i ich działalności. To skutkuje brakiem możliwości realnego prowadzenia opieki farmaceutycznej, udziału...

  czytaj więcej
 • Obszar farmacji417.

  Wymagania związane z prowadzeniem aptek...

  Wymagania związane z prowadzeniem aptek w wielu miejscach tworzą zbędne obostrzenia (np. posiadanie pomieszczenia na szczotki), które nie przystają...

  czytaj więcej
 • Obszar farmacji418.

  Brak wydania aktu prawnego określającego...

  Brak wydania aktu prawnego określającego inne rodzaje czynności związane z ochroną zdrowia, które mogą być prowadzone w aptece powoduje, że dodatkowe...

  czytaj więcej
 • Obszar farmacji419.

  Brak zdefiniowania czym jest rękojmia wykonywania...

  Brak zdefiniowania czym jest rękojmia wykonywania zawodu, która jest niezbędna do pełnienia roli kierownika apteki powoduje, że okręgowe izby aptekarskie...

  czytaj więcej
 • Obszar farmacji420.

  W ciągu kilku najbliższych lat wytwórcy...

  W ciągu kilku najbliższych lat wytwórcy będą zmuszeni wprowadzić na opakowania produktów leczniczych dodatkowe zabezpieczenia, które mają zapobiec...

  czytaj więcej