Bariery w obszarze ochrony zdrowia

399.

Brak przepisów dotyczących dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego.
Brak przepisów dotyczących dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Skutkuje to podziałem obywateli na tych, którzy muszą oczekiwać na wizytę w ramach ubezpieczenia państwowego, i tych, którzy mogą zapłacić i skorzystać bez oczekiwania na określone świadczenie.
Brak ustawowego określenia ram prawnych funkcjonowania dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego.
Przyjęcie ustawy określającej zasady korzystania z dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych i ich relacji do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Lista