Bariery w obszarze ochrony zdrowia

400.

Brak możliwości stosowania dopłat przez pacjentów do świadczeń zdrowotnych objętych umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Brak możliwości stosowania dopłat przez pacjentów do świadczeń zdrowotnych objętych umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia. To powoduje zmniejszenie dostępności pacjentów do nowszych bądź innych technologii. W naszej ocenie kwestia określenia właściwego (najlepszego) leczenia powinna być w rękach lekarza i pacjenta.
Obecna sytuacja wynika z opinii Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, która nie ma oparcia w przepisach prawa.
Wprowadzenie zasad umożliwiających dopłacanie przez świadczeniobiorców do usług medycznych objętych świadczeniami gwarantowanymi (wybór nowszej bądź innej technologii medycznej bez konieczności „zrzekania” się przez pacjenta prawa do refundacji w pozostałym zakresie).

Regulacja płacenia przez NFZ „do limitu” działa w przypadku wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Podobne reguły powinny powstać również przy innych świadczeniach tak, aby to pacjent decydował czy chce mieć świadczenie płacone w 100 % przez NFZ czy też chce do danej usługi medycznej dopłacić.
Lista