Bariery ogólnogospodarcze

51.

Wymogi dotyczące przechowywania kopii zapasowych
Rozporządzenie ani ustawa nie wskazują co znaczy „po ustaniu ich użyteczności”. Trwałe usunięcie kopii zapasowej, w sytuacji, gdy ulegają awarii systemy informatyczne zawierające dane osobowe „w oryginale” może spowodować trudne do oszacowania straty finansowe i wizerunkowe dla przedsiębiorcy przetwarzającego dane osobowe. Taki wymóg powoduje również wysokie koszty finansowe usuwania danych pojedynczych osób z całej kopii zapasowej (danych tych osób, których cel przetwarzania ustał) i szereg komplikacji w zakresie ochrony danych osobowych. Samo przechowywanie danych osobowych w kopiach zapasowych nie narusza przy tym praw i wolności osób, których te dane dotyczą.
Załącznik do Rozporządzenia MSWIA: 
A. pkt IV. Kopie zapasowe:
b) usuwa się niezwłocznie po ustaniu ich użyteczności.
 
Lista